Home Blog

Didžiosios Britanijos laidotuvių tradicijos: Nuosaikumas ir pagarba

Įvadas: Didžiosios Britanijos laidotuvių tradicijos – tai sudėtingas ir nuoširdus atsisveikinimo su mirusiaisiais ritualas, kuris atspindi šalies kultūrinį ir religinį paveldą. Šis...

Maldos Gyvenime: Kaip Jos Mūsų Gyvenimą Keičia

Maldos yra ne tik būdas bendrauti su Dievu, bet ir būdas mums augti kaip asmenybėms ir bendruomenėmis. Jos yra būdas mums rasti...

Katalikų Bažnyčios Sakramentai: Gilyn Į Reikšmę ir Praktiką

Sakramentai yra ne tik ritualai, bet ir būdas patirti Dievo meilę ir malonę. Jie yra gyvenimo kelionės ženklai, kurie padeda mums augti...

Katalikų Bažnyčios Ritualai ir Jų Reikšmė

Katalikų Bažnyčia yra garsėjanti savo ritualais, kurie yra neatsiejama jos tikėjimo dalis. Šie ritualai yra ne tik tradicijos ir istorijos nešėjai, bet...

Poteriai Sveika Marija

Sveika, Marija, malonės pilnoji!Viešpats su Tavimi!Tu pagirta tarp moterųir pagirtas Tavo sūnus – Jėzus. Šventoji Marija, Dievo Motina,melsk už...

Amžinąjį atilsį malda

Amžinąjį atilsį malda: Kaip tai gali padėti jums pasiekti tikrą ramybę ir dvasinį atgaivą Lietuva yra šalis su...

Poteriai už mirusius

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už...

Trys karaliai: ką rašyti kreida ant durų ir ką tai reiškia?

Trys karaliai: ką rašyti kreida ant durų ir ką tai reiškia? Šventė švenčiama nuo seniausių laikų ir yra...

Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. Kodėl reikia priimti Sutvirtinimo sakramentą? Sutvirtinimo...

Krikštas

Krikštas — tai viso krikščioniškojo gyvenimo pagrindas, gyvenimo su Jėzumi Kristumi pradžia, blogio ir nuodėmės išsižadėjimas, vartai į Bažnyčios bendruomenę, durys į Dievo karalystę,...