Home Blog

Trys karaliai: ką rašyti kreida ant durų ir ką tai reiškia?

20CMB13Tai ReiškiaChridtu Mansionem Benedican(Tepalaimina Kristu sia buveine)Arba:Kasparas(Europa),Melchioras(Azija),Baltazaras(Afrika)Trijų karalių vardai

Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. Kodėl reikia priimti Sutvirtinimo sakramentą? Sutvirtinimo...

Krikštas

Krikštas — tai viso krikščioniškojo gyvenimo pagrindas, gyvenimo su Jėzumi Kristumi pradžia, blogio ir nuodėmės išsižadėjimas, vartai į Bažnyčios bendruomenę, durys į Dievo karalystę,...

Santuoka

Santuokos sakramentas — tai Dievo bei Bažnyčios liudytojų akivaizdoje vyro ir moters duota priesaika visą gyvenimą vienas kitą mylėti, gerbti ir susilaukti vaikų bei...

Keturios žvakės

Pirmoji sakė: „Aš esu ramybė Deja, žmonės nemoka manęs išsaugoti. Manau, man nelieka nieko kita, tik užgesti!“ Ir šios žvakės liepsnelė užgeso.   Antroji sakė: „Aš esu tikėjimas Deja, esu...

Parapijietės liudijimas

34 m. parapijietės liudijimas Esu labai laiminga! Kas rytą pabudus man šokteli iš džiaugsmo širdis: aš jau nesu viena ir niekada tokia nebūsiu! Nesu viena ne...

Trumpas pradžiamokslis ir poteriai

  VARDAN DIEVO – Tėvo + ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpaties malda: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje,...