Katalikų Bažnyčios požiūris į kontracepciją

0
23
what the catholic church says about contraceptives

Turinys:

 1. Įvadas
 2. Istorinis kontekstas
 3. Bažnyčios mokymo pagrindai
 4. Humanae Vitae enciklika
 5. Natūralus šeimos planavimas
 6. Dirbtinės kontracepcijos priemonės
 7. Skirtingi kontracepcijos tipai ir Bažnyčios požiūris
 8. Moralinės dilemos ir išimtys
 9. Šiuolaikiniai iššūkiai ir debatai
 10. Pastoracinė praktika ir gailestingumas
 11. Išvados

Įvadas

Katalikų Bažnyčios požiūris į kontracepciją yra vienas labiausiai diskutuojamų ir kartais prieštaringai vertinamų jos mokymo aspektų. Šiame straipsnyje aptarsime oficialią Bažnyčios poziciją kontracepcijos klausimu, jos teologinius pagrindus, istorinius pokyčius ir šiuolaikinius iššūkius.

Istorinis kontekstas

Bažnyčios mokymas apie kontracepciją turi ilgą ir sudėtingą istoriją. Ankstyvoji Bažnyčia griežtai smerkė bet kokią gimstamumo kontrolės formą, laikydama ją prieštaraujančia prigimtinei tvarkai ir santuokos tikslui. Šv. Augustinas ir kiti Bažnyčios tėvai mokė, kad lytiniai santykiai turi būti atviri gyvybės pradėjimui.

Viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Bažnyčios pozicija išliko griežta, nors praktikoje buvo įvairių interpretacijų ir išimčių. XX a. pradžioje, atsiradus modernioms kontracepcijos priemonėms, Bažnyčia turėjo iš naujo apsvarstyti ir aiškiai išdėstyti savo poziciją.

Bažnyčios mokymo pagrindai

Katalikų Bažnyčios mokymas apie kontracepciją remiasi keliais pagrindiniais principais:

 1. Santuokos šventumas ir jos dvejopas tikslas: jungtinis (sutuoktinių vienybė) ir prokreacinis (atvirumas gyvybei).
 2. Žmogaus gyvybės šventumas nuo pradėjimo momento.
 3. Prigimtinis įstatymas ir Dievo planas žmogaus seksualumui.
 4. Atsakinga tėvystė ir motinystė.

Bažnyčia moko, kad šie principai yra neatsiejami ir kad kontracepcija dirbtinai atskiria lytinių santykių jungtinį ir prokreacinį aspektus, taip pažeisdama Dievo nustatytą tvarką.

Humanae Vitae enciklika

Svarbiausias šiuolaikinis Bažnyčios dokumentas apie kontracepciją yra popiežiaus Pauliaus VI 1968 m. paskelbta enciklika “Humanae Vitae”. Šiame dokumente popiežius patvirtino tradicinį Bažnyčios mokymą, teigdamas, kad “kiekvienas santuokinis aktas turi išlikti atviras gyvybės perdavimui” (HV 11).

“Humanae Vitae” pasmerkė visas dirbtines kontracepcijos formas kaip “iš esmės nederamas” (HV 14). Tačiau enciklika taip pat pabrėžė atsakingos tėvystės svarbą ir pripažino, kad gali būti rimtų priežasčių riboti šeimos dydį.

Natūralus šeimos planavimas

Bažnyčia pritaria natūraliam šeimos planavimui (NŠP) kaip moraliai priimtinam būdui reguliuoti gimstamumą. NŠP remiasi moters vaisingumo ciklo stebėjimu ir periodine abstinencija vaisingomis dienomis. Bažnyčia laiko NŠP moraliai priimtinu, nes:

 1. Jis nepažeidžia natūralaus lytinio akto struktūros.
 2. Jis reikalauja savitvardos ir abipusės pagarbos tarp sutuoktinių.
 3. Jis padeda sutuoktiniams geriau suprasti savo kūnus ir vaisingumą.

Popiežius Jonas Paulius II savo “Kūno teologijoje” išplėtojo NŠP teologinį pagrindimą, pabrėždamas jo teigiamą poveikį santuokinei meilei ir atsakingai tėvystei.

Dirbtinės kontracepcijos priemonės

Bažnyčia atmeta visas dirbtines kontracepcijos priemones, įskaitant:

 1. Hormonines kontracepcijos priemones (tabletes, pleistrus, injekcijas)
 2. Barjerines priemones (prezervatyvus, diafragmas)
 3. Spirales
 4. Sterilizaciją

Bažnyčios mokymu, šios priemonės yra moraliai nepriimtinos, nes jos:

 1. Dirbtinai atskiria lytinių santykių jungtinį ir prokreacinį aspektus.
 2. Gali turėti abortinį poveikį (kai kurios priemonės).
 3. Gali skatinti neatsakingą seksualinį elgesį ir mažinti pagarbą gyvybei.

Skirtingi kontracepcijos tipai ir Bažnyčios požiūris

Bažnyčios požiūris į skirtingus kontracepcijos tipus gali šiek tiek skirtis:

 1. Hormoninė kontracepcija: griežtai atmestina dėl galimo abortinio poveikio ir kišimosi į natūralų vaisingumo ciklą.
 2. Barjerinės priemonės: atmestinos, nes tiesiogiai blokuoja gyvybės pradėjimo galimybę.
 3. Nutrauktas lytinis aktas: laikomas moraliai nepriimtinu, nes pažeidžia natūralų lytinio akto vientisumą.
 4. Sterilizacija: laikoma ypač sunkiu nusižengimu, nes yra nuolatinė ir negrįžtama.

Bažnyčia pripažįsta, kad kai kurios kontracepcijos formos gali būti naudojamos terapiniais tikslais (pvz., hormoninės tabletės reguliuojant menstruacijų ciklą), tačiau tik tuo atveju, jei jų pirminis tikslas nėra kontracepcija.

Moralinės dilemos ir išimtys

Nors Bažnyčios mokymas apie kontracepciją yra aiškus, praktikoje kyla įvairių moralinių dilemų:

 1. Sveikatos problemos: kai nėštumas kelia rimtą pavojų moters sveikatai.
 2. Išprievartavimo atvejai: kai kontracepcija gali būti naudojama kaip apsauga nuo nepageidaujamo nėštumo po seksualinės prievartos.
 3. ŽIV prevencija: debatai dėl prezervatyvų naudojimo siekiant apsisaugoti nuo ŽIV plitimo.

Bažnyčia pripažįsta, kad tokiose situacijose reikia ypatingos pastoracinės išminties ir atjautos, tačiau oficialiai nekeičia savo pozicijos dėl kontracepcijos moralinio vertinimo.

Šiuolaikiniai iššūkiai ir debatai

Bažnyčios pozicija kontracepcijos klausimu susiduria su keliais šiuolaikiniais iššūkiais:

 1. Daugelis katalikų, ypač Vakarų šalyse, nesilaiko oficialaus Bažnyčios mokymo šiuo klausimu.
 2. Kai kurie teologai ir dvasininkai ragina persvarstyti Bažnyčios poziciją, atsižvelgiant į šiuolaikinį mokslinį supratimą apie žmogaus vaisingumą ir reprodukciją.
 3. Globalinės problemos, tokios kaip gyventojų skaičiaus augimas ir skurdas, kelia klausimų apie atsakingą šeimos planavimą platesniu mastu.
 4. Diskusijos apie kontracepcijos vaidmenį kovojant su ŽIV/AIDS ir kitomis lytiškai plintančiomis ligomis.

Nepaisant šių iššūkių, Bažnyčios oficiali pozicija išlieka nepakitusi, nors kai kurie popiežiai, ypač Pranciškus, ragina labiau atsižvelgti į konkrečias situacijas ir individualias sąžines.

Pastoracinė praktika ir gailestingumas

Nors Bažnyčios doktrina kontracepcijos klausimu yra aiški, pastoracinėje praktikoje dažnai pabrėžiamas gailestingumas ir individualus dvasinis vadovavimas. Popiežius Pranciškus savo apaštališkajame paraginime “Amoris Laetitia” (2016) ragina:

 1. Atsižvelgti į konkrečias šeimų situacijas ir sunkumus.
 2. Padėti sutuoktiniams formuoti teisingą sąžinę, o ne tik mechaniškai taikyti taisykles.
 3. Rodyti gailestingumą ir supratimą tiems, kurie nesugeba pilnai gyventi pagal Bažnyčios idealus.

Kunigai ir sielovadininkai raginami lydėti šeimas su meile ir kantrybe, padėdami joms augti tikėjime ir moraliniame supratime.

Išvados

Katalikų Bažnyčios mokymas apie kontracepciją išlieka vienu sudėtingiausių ir prieštaringiausiai vertinamų jos doktrinos aspektų. Bažnyčia tvirtai laikosi pozicijos, kad dirbtinė kontracepcija yra moraliai nepriimtina, pabrėždama santuokos šventumą, gyvybės vertę ir natūralaus šeimos planavimo svarbą.

Tačiau Bažnyčia taip pat pripažįsta šiuolaikinio pasaulio sudėtingumą ir ragina rodyti gailestingumą bei supratimą tiems, kurie susiduria su sunkumais šioje srityje. Ji kviečia tikinčiuosius siekti gilesnio supratimo apie žmogaus seksualumą ir vaisingumą Dievo plane.

Galiausiai, Bažnyčios mokymas apie kontracepciją yra ne tik taisyklių rinkinys, bet kvietimas į gilesnį santykį su Dievu ir atsakingesnį požiūrį į meilę, santuoką ir gyvybės dovaną. Tai iššūkis, kviečiantis tikinčiuosius nuolat augti tikėjime ir meilėje, ieškant Dievo valios savo gyvenime ir santuokoje.