Krikštas

1

Santuoka

5

Keturios žvakės

0

Parapijietės liudijimas

6