Home Blog Page 4

Amžinąjį atilsį malda

Amžinąjį atilsį malda: Kaip tai gali padėti jums pasiekti tikrą ramybę ir dvasinį atgaivąLietuva yra šalis su...

Poteriai už mirusius

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,Šventoji Dvasia, Dieve,Šventoji Trejybe, vienas Dieve,Šventoji Marija, R. melski už...

Trys karaliai: ką rašyti kreida ant durų ir ką tai reiškia?

Trys karaliai: ką rašyti kreida ant durų ir ką tai reiškia?Šventė švenčiama nuo seniausių laikų ir yra...

Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. Kodėl reikia priimti Sutvirtinimo sakramentą? Sutvirtinimo...

Krikštas

Krikštas — tai viso krikščioniškojo gyvenimo pagrindas, gyvenimo su Jėzumi Kristumi pradžia, blogio ir nuodėmės išsižadėjimas, vartai į Bažnyčios bendruomenę, durys į Dievo karalystę,...

Santuoka

Santuokos sakramentas — tai Dievo bei Bažnyčios liudytojų akivaizdoje vyro ir moters duota priesaika visą gyvenimą vienas kitą mylėti, gerbti ir susilaukti vaikų bei...

Keturios žvakės

Pirmoji sakė: „Aš esu ramybėDeja, žmonės nemoka manęs išsaugoti.Manau, man nelieka nieko kita, tik užgesti!“Ir šios žvakės liepsnelė užgeso. Antroji sakė: „Aš esu tikėjimasDeja, esu...

Parapijietės liudijimas

34 m. parapijietės liudijimasEsu labai laiminga! Kas rytą pabudus man šokteli iš džiaugsmo širdis: aš jau nesu viena ir niekada tokia nebūsiu!Nesu viena ne...

Trumpas pradžiamokslis ir poteriai

 VARDAN DIEVO – Tėvo + ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.Viešpaties malda:Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje,...