MŪSŲ NAUJIENOS

                    Mūsų naujienos

 1. Pirmąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį meldžiamės 13:15 val. (2015 m. gruodžio 6 d., sausio 3 d. ir t. t.) SS Mary and John’s church, Snow Hill, WV2 4AD, Wolverhampton.
 2. Antrasis mėnesio sekmadienis priklauso Northampton lietuviams ir čia Mišios 13 val. SS Stanislaus and Lawrence (Lenkų) bažnyčioje, Duke Street, Northampton, NN1 3BA (2015 m. Gruodžio 13 d., vasario 10 d. ir t. t.).
 3. Trečiajį mėnesio sekmadienį 15 val. renkamės St Anne bažnyčioje, Birminghem, 96  Bradford Street, B12 0PB. (2013 m. Gruodžio 20 d., sausio 17 d. ir t.t.).
 4. Ketvirtąjį mėnesio sekmadienį 12 val. St Anne bažnyčioje, Manchester, Crescent Ave, M8 5UD (2013 m. Gruodžio 27 d., sausio 24 d. ir t.t.).
 5. Santuokos pasiruošimo kursai bus organizuojami po Naujų Metų.
 6. Kviečiame visus gausiai rinktis Šv. Mišių aukai jūsų mieste ir įsijungti į liturgiją giedojimu, o grojančius kokiu nors instrumentu, organizuotis į chorus. Prašau susisiekti su manimi asmeniškai arba su Margarita 07846458151 (Manchester) arba su Kristina 07414526720 (Birmingham ir Wolverhampton) ir neslėpti iš Dievo gautų talentų.

 

 1. 29 d. Lapkričio mėn. I advento sekmadienis. Advento metu, kviečiu visus tikinčiuosius Kristų, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, penktadieniais užlaikyti pasninką ir susilaikyti nuo mėsiškų valgių. Paruoškime save džiaugsmingai sutikti Viešpaties gimimo šventę. Kūčių stalui šventinami kalėdaičiai. Jų galėsite įsigyti bažnyčioje advento metu arba rašykite man ir atsiųsiu paštu.

 

 1. Kučių vakarienės malda ir palaiminimas

Viešpatie Kristau, atnešęs žernei džiaugsmq ir isganymą! Laimink visus: didelius ir mažus, sveikus ir ligonius, liudinčius ir besidžiaugiančius, čia susirinkusius ir negalėjusius atvykti. Būki jų ramintojas ir globėjas, teiki mums viltį bei stiprybę. Mums, čia susirinkusiems, įkvėpk krikščioniškos meilės bei vienybės dvasią, kad visur ir visuomet jaustumės vieningi per Tave ir su Tavimi.

Teiki amžiną atilsį mūsų šeimos, giminės ir bendruomenės mirusiems, amžinoji šviesa jiems tešviečia, tegul ilsisi ramybėje. Palaimink, Dieve, šias Kūčių stalo gėrybes, kuriomis stiprinsimės šį vakarą Tavo dosnumo dėka per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. Kalbama „Tėve mūsų“ malda. Po to laužomas kalėdaitis, linkima ramybės ir valgoma Kūčių vakarienė.

 

 1. Šventinių pamaldų tvarka 2015 metais:
 • Kūčių vakarą:

SS Mary and John’s church, Snow Hill, WV2 4AD, Wolverhampton. 19.00 val.

 • Kalėdų dieną:

St Anne‘s bažnyčioje , 96  Bradford Street, Birminghem, B12 0PB, 8:00 val.

PALAIMINGŲ ŠVENČIŲ VISIEMS!