Trys karaliai: ką rašyti kreida ant durų ir ką tai reiškia?

20CMB13 Tai Reiškia Chridtu Mansionem Benedican (Tepalaimina Kristu sia buveine) Arba: Kasparas(Europa),Melchioras(Azija),Baltazaras(Afrika) Trijų karalių vardai

Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. Kodėl reikia priimti Sutvirtinimo sakramentą? Sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Jį priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene. Sutvirtintas krikščionis

Read more

Krikštas

Krikštas — tai viso krikščioniškojo gyvenimo pagrindas, gyvenimo su Jėzumi Kristumi pradžia, blogio ir nuodėmės išsižadėjimas, vartai į Bažnyčios bendruomenę, durys į Dievo karalystę, kurioje visi susitiksime kaip vienos mylinčios šeimos nariai. Krikštas nėra magija, kurios dėka jūsų vaikas bus sveikas ir laimingas. Krikštatėviai, tėvai, visa šeima ir bendruomenė savo krikščionišku pavyzdžiu, malda, dėmesiu turi

Read more

Santuoka

Santuokos sakramentas — tai Dievo bei Bažnyčios liudytojų akivaizdoje vyro ir moters duota priesaika visą gyvenimą vienas kitą mylėti, gerbti ir susilaukti vaikų bei juos ugdyti. Santuoka, kurią vyras ir moteris sudaro visam gyvenimui kaip bendrą sąjungą, skirta sutuoktinių gėriui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Esminės santuokos savybės, kurios turi būti žinomos ir besąlygiškai priimtinos

Read more

Keturios žvakės

Pirmoji sakė: „Aš esu ramybė Deja, žmonės nemoka manęs išsaugoti. Manau, man nelieka nieko kita, tik užgesti!“ Ir šios žvakės liepsnelė užgeso.   Antroji sakė: „Aš esu tikėjimas Deja, esu niekam nereikalinga. Žmonės nenori nieko apie mane žinoti, todėl nėra prasmės man toliau degti.” Vos tai ištarė, padvelkė lengvas vėjelis ir užpūtė žvakę.   Labai

Read more

Parapijietės liudijimas

34 m. parapijietės liudijimas Esu labai laiminga! Kas rytą pabudus man šokteli iš džiaugsmo širdis: aš jau nesu viena ir niekada tokia nebūsiu! Nesu viena ne todėl, kad turiu draugų, kolegų, šeimą… Esu ne viena todėl, kad visada savy turiu Jėzų Kristų! Net ir tuomet, kai artimieji nesupranta, draugai užsiėmę, aš – ne viena. JIS

Read more

Trumpas pradžiamokslis ir poteriai

VARDAN DIEVO – Tėvo + ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpaties malda: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti ir

Read more